Chính sách riêng tư

  • 28-11-2023
  • 3622
  • 356

 CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Khi hệ thống nhận được lệnh xem/tải/tặng/đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận chính sách thuê bao được hưởng trên dịch vụ hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng.
vn không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.
Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.
Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được chính sách mà thuê bao được hưởng theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho Khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:
- Mục đích thu thập: việc thu thập thông tin Khách hàng để
Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website Mdep.vn, chăm sóc Khách hàng;
Tính giá, cước sử dụng;
- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;
Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Mdep.vn;
Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Mdep.vn.
Thời gian lưu trữ: 05 năm
- Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website Mdep.vn, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
+ Đơn vị chủ quản website Mdep.vn.
+ Đơn vị viễn thông khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng
+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể
Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:
+ Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên website Mdep.vn.
- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Mdep.vn được Mdep.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mdep.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Mdep.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;
- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Mdep.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Mdep.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Mdep.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.